O mnie

Witam i dziękuję za odwiedzenie mojej strony.
 

Zanim zdecydowałem, że zostanę niezależnym tłumaczem, przez 15 lat (2000-2015) współpracowałem na co dzień z Dentons Europe Oleszczuk Sp. k. (dawniej Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k.), największą obecnie kancelarią prawniczą w Polsce. W ramach tej współpracy przetłumaczyłem niezliczoną ilość dokumentów z rozmaitych dziedzin prawa, jak również tekstów gospodarczych, finansowych, księgowych, marketingowych i innych.

Od 2004 roku jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/5753/05.
 
Wcześniej – w latach 90. XX wieku – spędziłem 10 lat w Nowym Jorku ucząc języka angielskiego, wykonując różne usługi tłumaczeniowe dla kancelarii specjalizującej się w prawie imigracyjnym oraz tłumacząc literaturę polską na angielski.
 
Jestem magistrem filologii angielskiej, absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 
Lista publikacji w moim przekładzie:
 
  • Regulamin Arbitrażowy Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego Organizacji Narodów Zjednoczonych/Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL, Biuletyn Arbitrażowy nr 4, str. 53-71, LexisNexis, Warszawa 2007r. – we współpracy z Piotrem Nowaczykiem i Andrzejem Kąkoleckim;
  • Regulamin IBA dotyczący postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu handlowym, Biuletyn Arbitrażowy nr 4, str. 37-53, LexisNexis, Warszawa 2007r. – we współpracy z Piotrem Nowaczykiem;
  • Wytyczne IBA dotyczące konfliktu interesów w międzynarodowym arbitrażu, Biuletyn Arbitrażowy nr 4, str. 13-36, LexisNexis, Warszawa 2007r. – we współpracy z Piotrem Nowaczykiem;
  • Uwagi UNCITRAL dotyczące organizacji postępowania arbitrażowego, Biuletyn Arbitrażowy nr 6, str. 13-39, LexisNexis, Warszawa 2008r.;
  • Techniki kontroli czasu i kosztów w arbitrażu, Biuletyn Arbitrażowy nr 7, str. 27-55, LexisNexis, Warszawa 2008r.;
  • Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL (2010r.), Wydawnictwo C.H. Beck 2011, Komentarz P. Nowaczyk, A. Szumański, M. Szumańska;
  • Regulamin IBA dotyczący postępowania dowodowego w Międzynarodowym Arbitrażu (2010r.),  Wydawnictwo C.H.Beck 2011.

 

Jako tłumacz gwarantuję najwyższą jakość usług, dostępność, szybkość (jeżeli to wymagane), poufność oraz w pełni profesjonalne podejście do Klienta.

Wolny czas poświęcam na rozmaite zainteresowania, takie jak literatura, muzyka, sztuka, film, historia, sport, jazda na rowerze, turystyka (w tym także górska), szachy oraz – od niedawna – prowadzenie bloga.
 

Usługi

Pisemne tłumaczenia poświadczone i zwykłe:

Prawo

Orzeczenia, ustawy i rozporządzenia, opinie prawne, pisma procesowe, memoranda, umowy i porozumienia, listy intencyjne, umowy spółki/statuty, regulaminy, akty notarialne, świadectwa i dyplomy, testamenty, atesty i inne;

Biznes i finanse

Biznesplany, dokumentacja firmowa, korespondencja handlowa, operaty, faktury, rachunki, sprawozdania finansowe, raporty okresowe i inne;

Marketing

Prezentacje, foldery, katalogi, broszury, badania rynku, materiały szkoleniowe, artykuły prasowe i inne.

Tłumaczenia ustne:

Tłumaczenia ustne podczas aktów notarialnych, negocjacji i spotkań biznesowych i inne.

Ceny

Ceny uzgadniam z Klientem w zależności od rodzaju tekstu i terminu wykonania tłumaczenia.

Tłumaczenia pisemne:

Strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) wynosi 1125 znaków (ze spacjami) dokumentu przetłumaczonego.
 
Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1600 znaków (ze spacjami) dokumentu przedstawionego do tłumaczenia.
 
W przypadku tłumaczeń poświadczonych istnieje możliwość przesłania skanów oryginałów dokumentów pocztą elektroniczną i okazania oryginałów przy odbiorze tłumaczenia.
 
Zlecenia przyjęte pocztą elektroniczną zawsze potwierdzam zwrotnym mailem z podaniem ceny i terminu wykonania tłumaczenia.
 

Sposób dostarczania i odbioru tłumaczeń: osobiście, pocztą elektroniczną lub kurierem. Klient ponosi koszty dostarczenia i odbioru dokumentu.

Tłumaczenia ustne:

Tłumaczenia ustne rozliczam według stawki godzinowej, w zależności od rodzaju wymaganego tłumaczenia. Jeśli miejsce tłumaczenia znajduje się poza Warszawą, koszt dojazdu oraz czasu przeznaczonego na dojazd na miejsce zlecenia pokrywa Klient.
 
W każdym przypadku wystawiam fakturę, doliczając do należności za tłumaczenie podatek VAT w wysokości 23%.

Wyceny są BEZPŁATNE – zapraszam!

Oryginał jest niewierny przekładowiJorge Luis Borges

Kontakt

Krzysztof Mąkosa

ul. Wąwozowa 18 lok. 100
02-796 Warszawa

kom. 48 600 042 534

e-mail: info@krzysztofmakosa.com
www.krzysztofmakosa.com